Leukojen ja hampaiston panoraamatomografia eli OPTG-kuvaus

optg-kuvausPanoraamakuvaus antaa laajasti tietoa hampaiston ja leukojen alueelta, samassa kuvassa saadaan näkyviin sekä ylä- että alaleuka ja molemmat leukanivelet. Panoraamakuvausta hyödynnetään mm. implanttihoidon suunnittelussa, viisaudenhampaiden poistoissa, leukanivelongelmien selvittämisessä sekä erilaisten tulehdusmuutosten diagnostiikassa.