fbpx

Omavalvontaraportti 1/2024

TEMPODENT OY OMAVALVONTARAPORTTI 1/2024 

 

Perusteet 

Tämä raportti käsittää Tempodent Oy:n toimipisteiden omavalvontaohjelmassa todetut havainnot ajanjaksolla 1.1.2024-30.4.2024 

 

Hyvinvointialueiden ja useammassa kuin yhdessä palveluyksikössä palveluja antavien yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien pitää laatia toiminnastaan omavalvontaohjelma. Ohjelmassa määritellään tavat, joilla varmistetaan, että palvelut järjestetään ja toteutetaan sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti. Omavalvontaohjelman osana ovat laissa erikseen säädetyt omavalvontasuunnitelmat ja lääkehoitosuunnitelma.  

Omavalvontaohjelma toteutumista on seurattava palveluja saavilta asiakkailta ja potilailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään, sekä palveluyksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella. Omavalvontaa koskeva raportti on julkaistava 4kk välein julkisessa tietoverkossa tai muulla julkisuutta edistävällä tavalla. 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023 14.4.2023 

 

Tehtävien lainmukainen hoitaminen 

Tuottamamme palvelut täyttävät kulloinkin voimassa olevien lakien ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset. Lainmukaisuuden toteuttamisen seurantaan toteutetaan omavalvonnan, palvelun tilaajien, viranomaisvalvonnan ja muiden sidosryhmien kautta saadun palautteen perusteella. 

Omavalvonnan sisäisiä tarkastuksia on suositettu yhdelle toimipisteelle seurantajakson aikana. Tarkastelujaksolla Säteilyturvakeskus (Stuk) on tehnyt viranomaistarkastuksen Tempodent Nokian toimipisteen KKTT- toiminnasta. Toiminnassa ei havaittu puutteita. 

 

Sopimusten noudattaminen 

Tempodentissa on yksityisasiakkaiden rinnalla useita sopimuskumppaneita, kuten työterveyshammashoidon asiakkaat, vakuutusyhtiöt ja julkinen terveydenhuolto. Olemme järjestäneet sovitut tapaamiset sopimuskumppaneiden kanssa ja olleet yhteydessä tarvittaessa. Tarkastelujakson aikana ei ole tullut esiin toiminnan muutostarpeita. 

 

Asiakaspalautteet 

Asiakas voi antaa palautetta saamastaan hoidosta suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti sähköpostin tai nettisivujen kautta. Asiakaspalautetta on myös mahdollista antaa käynnin yhteydessä. 

Sähköpostitse on tullut palautteita muutamia tarkastelujakson aikana, jotka ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia. Palautetta olemme saaneet puhelimessa ja paikan päällä takaisin soiton huonoudesta ja, että takaisinsoittoa ei tule, vaikka sen on jättänyt. Tätä selvitettyämme on käynyt niin, että takaisinsoiton rekisteröinti on jäänyt kesken. Kaikille takaisinsoiton jättäneille soitetaan kolme kertaa takaisin. 

Asiakaspalautteiden taustalla on usein myös väärinymmärryksiä, joista keskustellaan palavereissa eri henkilöstöryhmien kanssa. Tarvittaessa järjestämme henkilökunnalle koulutusta, jotta asiakkaita osataan jatkossa palvella paremmin. 

Mittaamme säännöllisesti satunnaisotannalla asiakastyytyväisyyttä NPS-mittarilla (Net promote score). Kyselyitä on lähetetty yhteensä 556kpl ja vastauksia ollaan saatu 186kpl. 

NPS lasketaan seuraavalla kaavalla: (suosittelijoiden määrä – arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Mikäli NPS-pisteet ovat yli 0, voidaan ajatella, että suurin osa asiakkaistasi suosittelisi yritystäsi. Yli 50 NPS-pistettä on jo puolestaan erinomainen, ja yli 70 jo maailmanluokkaa. 

 • Suosittelijat ovat arvosanan 9-10 antaneita
  • Passiiviset ovat arvosanan 7-8 antaneita
  • Arvostelijat ovat arvosanan 0-6 antaneita 

Tarkastelujaksolle Tempodentin NPS on 94,1 

NPS-kyselyssä voidaan antaa myös sanallista palautetta. Esimerkkejä sanallisista palautteista tarkastelujaksolla. 

”kiitos, huippu lääkäri, hyvät maksutavat” 

”hyvä hoito ja palvelu” 

”hyvä ja nopea palvelu” 

”kiitos, olen saanut aina hyvää hoitoa” 

”työskentely on ystävällistä ja osaavaa” 

mahtavaa palvelua, piti minut ajantasalla kokoajan missä mennään ja huolehti, että kaikki on hyvin.” 

 

 

Palautteet 

Muistutuksia ja kanteluita emme ole tarkastelujakson aikana saaneet. Potilasvakuutuskeskuksen selvityspyyntöjä olemme vastaanottaneet tarkastelujaksolla kaksi kappaletta. Terveydenhuoltoa koskevien muistutuksien käsittely on suoritettu säädösten mukaisessa aikataulussa.  

Korvauspäätöksiä emme ole tarkastelujaksolla saaneet.  

 

Palvelun saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu ja yhdenvertaisuus 

Palveluja on ollut toimipisteillä saatavilla normaalisti tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakson aikana palveluja on ollut saatavilla Tempodentin kaikilla viidellä vastaanotolla. Vastaanottoajat ovat olleet klo 8-20 välillä riippuen päivästä ja mahdollisista loma-ajoista. Tempodentin keskitetty ajanvaraus käynnistyi tarkastelujakson aikana ja se palvelee asiakkaita ma-to klo 8-20 ja pe 8-16. Viikonloppuisin tai vastaanottojen ollessa suljettuna on asiakkaiden mahdollista varata aikoja nettiajanvarauksen kautta.  

Palvelun jatkuvuudella tarkoitamme asiakkaan ja hammaslääkärin ja tai suuhygienistin hoitosuhdetta. Hammaslääkäri ja/tai suuhygienisti huolehtii asiakkaan hoitopolusta. 

Järjestämme henkilökunnalle lakisääteiset koulutukset. Lakisääteistä koulutusta tarkastusjaksolla on ollut säteilysuojasta.  

Jokaisessa toimipisteessä on kiinteistökohtainen pelastussuunnitelma.  

Tietoturvaan liittyviä poikkeamia tarkastelujaksolle ei ole todettu. 

 

Työsuojelu ja työterveyshuolto 

Tarkastelujaksolla valittiin työsuojeluvaltuutettu Tempodent Oy:lle. Ensimmäinen kokous työterveyden ja työsuojeluvaltuutetun kanssa järjestetään toukokuussa 2024. 

Työterveyshuollon kanssa on oltu yhteydessä tarvittaessa ja on sovittu, että tapaamiset järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen tapaaminen vuodelle 2024 on toukokuussa, joten tälle tarkastelujaksolle ei tapaamista osunut. 

 

Henkilöstö 

Yhtiön henkilöstömäärässä on lisääntynyt tarkastelujakson aikana hieman. Sairaspoissaolot ovat pysyneet tavanomaisella tasolla edellisiin kuukausiin verrattuna.  

Seuraava henkilöstötyytyväisyys kysely järjestetään vuoden 2025 alussa.  

X

  Liity kanta-asiakkaaksi! Kuule ajankohtaiset uutiset ja saa parhaat edut ensimmäisenä.

  Sukupuoli

  Syntymävuosi