Sekä osa- että kokoproteesit ovat irrotettavia rakenteita, kun taas suun kiinteitä proteeseja ovat muun muassa hammaskruunut ja hammassillat.

Osaproteesi

Osaproteesissa keinotekoiset hampaat kiinnitetään proteesiin ja proteesi tukeutuu limakalvoon sekä jäljellä oleviin hampaisiin. Proteesin tukevuutta voidaan parantaa kiinnittämällä se omiin hampaisiin, mutta aina se ei ole tarpeellista. Proteesiin kiinnitetyt keinotekoiset hampaat asettuvat puuttuvien hampaiden paikalle. Jos proteesia on tukemassa omia olemassa olevia hampaita, joihin liitetään metallisia kiinnitysrakenteita, puhutaan rankaproteesista.

Kun joko osaproteesi tai kokoproteesi valmistetaan joko luonnollisten hammasjuurien tai keinojuurien eli implanttien päälle, on kyse peittoproteesista.

Kokoproteesi

Kokoproteesi on kaikki omat hampaat korvaava, irrotettava proteesi. Proteesi muotoillaan suun ja ikenien muotojen mukaan, jotta se pysyy paikallaan. Tarvittaessa se voidaan myös kiinnittää implanteilla.

Proteesin hoitaminen

Irrotettavat proteesit puhdistetaan luonnollisten hampaiden lailla huolellisesti sekä aamuin että illoin. Ne kuitenkin otetaan suusta pois puhdistuksen ajaksi ja pestään proteesille tarkoitetulla harjalla ja pesuaineella. Koko yön ajaksi proteesia ei tarvitse ottaa suusta pois. Aivan kuten luonnollistenkin hampaiden myös proteesin pinnalle voi kerääntyä bakteereja, joiden puhdistaminen on tärkeää proteesin kestävyyden kannalta. Lisäksi huonosti hoidettu tai löysästi paikallaan oleva proteesi voi aiheuttaa suuhun sieni-infektion.

Hoitamiseen kuuluu myös proteesin muodon, kiinnitysten tai sopivuuden ylläpito. Jotta proteesin paikallaanpysyvyys ja hyöty purentaan säilyvät, voi proteesi vaatia silloin tällöin pohjausta. Suun muodossa tapahtuu iän myötä muutoksia ja näin ollen proteesi voi kaivata uudelleenmuotoilua eli pohjausta.