Tyypillisiä purentavaivojen oireita ovat hampaiden kuluminen ja aristaminen, päänsärky, kipu niskan, hartioiden, korvien tai kasvojen alueella, leukanivelten naksuminen, suun rajoittunut avaaminen sekä paikkojen ja hampaiden lohkeaminen. Syitä purentavaivoihin voi olla monenlaisia, joista osa on ohimeneviä ja osa tarkempaa hoitoa vaativia. Esimerkiksi stressi voi toimia purentavaivojen laukaisevana tekijänä. Stressi voi aiheuttaa hampaiden narskuttelua yöllä, mikä aiheuttaa rasitusta ja kipuoireita purennassa. Hampaiden narskuttelu ja yhteen pureminen voivat myös muissa tapauksissa aiheuttaa purentavaivoja.

Virheelliseen purentaan ohjaavat myös puuttuvat tai, esimerkiksi narskuttelun johdosta, madaltuneet ja kuluneet hampaat, huonosti istuvat proteesit tai muut purennan tasapainoon vaikuttavat tekijät ja vammat. Hampaat voivat myös ohjata leukaa väärään asentoon. Myös jotkut yleissairaudet, kuten reumataudit altistavat purentavaivoille.